Дина аголна гарнитура

Ширина: 239 cm
Висина: 85 cm
Длабина: 154 cm
Лежaj: 199 x 119 cm

Шифра: NTR104680, NTR104704

Категории: ,

Цена:

33,990.00ден

22,990.00ден

Лоли аголна гарнитура

од 16,490.00ден

од 12,368.00ден

Орион Премиум аголна гарнитура, агол Д

од 64,990.00ден

од 43,990.00ден

Палманова Премиум Модуларна

88,960.00ден

62,272.00ден

Орион Премиум аголна гарнитура, агол Л

од 64,990.00ден

од 43,990.00ден

Овиедо Премиум Модуларна

202,950.00ден

142,065.00ден

Венеција аголна гарнитура

36,990.00ден

25,893.00ден

Стела аголна гарнитура, У агол

од 48,990.00ден

од 34,293.00ден

Бабилон Премиум аголна гарнитура

од 54,990.00ден

од 35,744.00ден

Бабилон У аголна гарнитура, агол Л

од 76,990.00ден

од 50,044.00ден

Ропез аголна гарнитура

од 42,990.00ден

од 32,243.00ден